Μαρία Θεοδουλίδου

H Μαρία Θεοδουλίδου αποφοίτησε από την σχολή ΜΠΔ το έτος 1991 και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σε Operations Management από το University of Manchester το 1993. Εργάστηκε στις εταιρείες 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ από το 1993 έως το 1995 ως Project Manager έργων πληροφορικής και οργανωτικού & λειτουργικού ανασχεδιασμού, KPMG από το 1995 έως το 2000 ως Manager Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Βελτίωσης Απόδοσης, FOURLIS Group of Companies από το 2000 έως το 2009 ως Chief Audit Executive. Από το 2009 έως σήμερα εργάζεται στον Όμιλο εταιρειών FOURLIS στη θέση Finance Manager Controlling & Planning και είναι μέλος σε ΔΣ θυγατρικών του Ομίλου.

  • Διαθέτει διεθνώς αναγνωρισμένες επαγγελματικές πιστοποιήσεις CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information Systems Auditor) και CCSA (Certification in Control Self Assessment).
  • Είναι μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνοαμερικάνικου Εμπορικού Επιμελητηρίου, της Ομάδας Φορολογικών Θεμάτων του ΣΕΒ και του Non-Executive Director’s Club στην Ελλάδα.
  • Συμμετείχε στην ομάδα εργασίας του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που ετοίμασε την πρώτη και δεύτερη έκδοση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Εισηγμένες Εταιρείες καθώς και της πρώτης έκδοσης Βέλτιστων Πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις μη εισηγμένες εταιρείες.
  • Συμμετέχει στα ΔΣ του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ).